Regulamin

Rozdział 1
DEFINICJE REGULAMINOWE

§ 1
1. Regulamin – niniejszy akt regulujący sposób korzystania z portalu Wytworniasylwetki.pl należącego do firmy MAW Michał Woroniecki.
2. Administrator – podmiot prowadzący Serwis
3. Użytkownik – osoba korzysta z Serwisu,
4. Właścicielem serwisu Wytworniasylwetki.pl jest firma MAW Michał Woroniecki.

Rozdział 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2
Portal służy pozyskiwaniu informacji o tematyce fitness, żywienia i branż pokrewnych.
§ 3
1. Regulamin określa sposób korzystania z Portalu.
2. Regulamin jest integralna częścią umowy zawieranej pomiędzy Administratorem, a Klientem.
§ 4
Użytkownik korzystając z Portalu Wytworniasylwetki.pl, oświadcza tym samym, ze zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.
§ 5
1. Portal Wytworniasylwetki.pl nie zbiera i nie gromadzi danych użytkowników.
2. Administrator oświadcza, ze pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Portalu, i ze nie zostaną one udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).
§ 6
1. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora.
2. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Administratora.
3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za oferty prezentowane na portalach zewnętrznych podpiętych do portalu.

Rozdział 3
KORZYSTANIE Z USŁUG

§ 7
1. Usługi oferowane w Portalu dzielą się na usługi podstawowe i dodatkowe.
2. Rodzaj, zakres i ceny usług określone są w ofercie dostępne są na stronach Portalu lub wysyłane są na życzenie droga elektroniczną.
§ 8
1. Przeglądanie Portalu dostępne jest w podstawowym zakresie dla wszystkich osób odwiedzających Portal.
2. Usługi nieodpłatne dostępne są dla Użytkowników.
3. Publikacja materiałów reklamowych i partnerskich następuje po akceptacji ich treści przez administratora.
§ 12
1. Zamieszczane w Portalu ogłoszenia ( reklamy, artykuły, informacje ) nie mogą naruszać prawa, ani dobrych obyczajów.
2. Zamieszczane w Portalu ogłoszenia powinny pozostawać w zgodzie z celem Serwisu, określonym w szczególności w § 2 Regulaminu.
3. Administrator ma prawo do usuwania postów i artykułów naruszających Regulamin
§ 14
Wszelkie opłaty pobierane przez serwis Wytworniasylwetki.pl są jedynie dobrowolnym zwrotem kosztów poniesionych przez nasz serwis z tytułu dodania i utrzymania oferty. Opłaty te nie stanowią przychodu w myśl Polskiego prawa i nie mogą być tak traktowane.
§ 16
Żadne materiały zawarte na stronie Wytworniasylwetki.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Rozdział 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 14
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w portalu ogłoszeń, linków do portali zewnętrznych, artykułów, reklam, komentarzy oraz treści na forum.
§ 15
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych takich jak; awaria serwera itp.
§ 16
Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

Rozdział 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 17
W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Klientowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba ze niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu.
§ 18
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać droga elektroniczna przez formularz kontaktowy.
2. Odpowiedz w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2017 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Portalu.
§ 20
1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Portalu.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w portalu.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności Wytworniasylwetki.pl która uzupełnia informacje zawarte w niniejszym dziale.